การอดอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นการอดตามความเชื่อที่ว่า การอดอาหารจะช่วยให้ลดน้ำหนักได้แม้ว่าจะมีบางคนที่สามารถอดอาหารแล้วน้ำหนักลดลงได้แต่บางคนที่อดอาหารก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ แล้วน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ นอกจากนี้การอดอาหารยังก่อเกิดโรคภัยต่างๆมากมายด้วย ซึ่งการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีนั้นไม่จำเป็นที่ต้องอดอาหารเสมอไป การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการลดน้ำหนัก

โดยปกติแล้วร่างกายของมนุษย์ต้องนำพลังงานที่ได้จากการกินนั้นมาใช้เป็นพลังงานในแต่ละวัน เมื่อพลังงานเหล่านั้นนำออกมาใช้แล้วทำให้เรารู้สึกมีแรง ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเพลีย แต่ข้อเสียของการกินนั้นก็มีเช่นกันอย่างเช่น หากเราได้รับสารอาหารที่เกินจำเป็นจะทำให้พลังงานที่นำมาใช้ไม่หมดนั้นสะสมเป็นไขมัน ซึ่งไขมันเหล่านี้จะเก็บไว่ต่อเมื่อร่างกายต้องการใช้พลังงานทดแทนซึ่งจะนำไขมันเหล่านั้นมาใช้เป็นพลังงาน สำหรับบางคนที่เชื่อว่าการอดอาหารนั้นจะช่วยให้ลดน้ำหนักได้นั้นถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดแม้ว่าจะมีการยืนยันว่ามีคนอดอาหารแล้วน้ำหนักลง แต่การอดอาหารจนเป็นนิสัยจะส่งผลเสียต่อระยะยาว

เราสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหาร โดยเฉพาะตอนเย็นซึ่งจะเป็นช่วงที่เรานอนหลับสำหรับบางคนไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายก็สามารถคุมอาหารด้วยการดื่มน้ำเปล่าหรือผลไม้จำพวกแอปเปิ้ลก็เพียงพอแล้ว ซึ่งการอดอาหารโดยที่ไม่ทานอะไรเลยนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก ดังนั้นเราไม่ควรอดอาหารแต่จะควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักดีกว่า