การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และช่วยให้ระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่อ้วนลงพุงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพ ป้องกันการลดลงของมวลกล้ามเนื้อ และช่วยไม่ให้น้ำหนักเพิ่มกลับขึ้นมาอีก การออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น การเดินเร็ว การวิ่งช้า ๆ การว่ายน้ำ การขี่จักรยาน ซึ่งมีขั้นตอนการออกกำลังกาย ดังนี้

– ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ ป้องกันการเกิดตะคริว และป้องกันกล้ามเนื้อหรือเอ็นได้รับบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย

– ควรอบอุ่นร่างกาย ประมาณ 5-10 นาที โดยการเดินหรือวิ่งเหยาะๆ

– ค่อยๆ เพิ่มการออกกำลังกายจนหัวใจเต้นประมาณ ร้อยละ 60-70 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งก็เพียงพอต่อการเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ แต่ถ้าต้องการลดน้ำหนักอาจต้องเพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30-60 นาที

– ควรคลายกล้ามเนื้อ โดยค่อยๆ ลดระดับการออกกำลังกายลงเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที

– ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งก่อนหยุดการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในโรงฝึกหรือสถานที่ออกกำลังกายเฉพาะ การประยุกต์กิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ลงรถประจำทางหรือรถไฟก่อนถึงป้าย ทำงานบ้าน ทำสวน หรือเดินเล่นตอนเย็นๆ อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและช่วยลดน้ำหนักได้เช่นกัน