โปรตีนเป็นสิ่งสำคัญมากและจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนั้น ร่างกายจำเป็นที่ต้องมีปริมาณโปรตีนที่พอเหมาะแก่การนำมาซ่อมแซมและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันมีอาหารหลากหลายเมนูที่มีโปรตีนในปริมาณมาก เช่น นมวัว นมถั่วเหลือง อกไก่ ไข่ไก่ เป็นต้น แต่บางคนนั้นในแต่ละวันอาจได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อร่างกาย จึงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำโปรตีนมาซ่อมแซมได้ครบ นั้นจึงทำให้นักเล่นกล้ามนั้นหันมาซื้ออาหารเสริมอย่าง เวย์โปรตีน กันมากขึ้น

เวย์โปรตีน เป็นอาหารเสริมจำพวกโปรตีนซึ่งสกัดมาจากหางนมวัวในปริมาณมาก โดยเวย์โปรตีนหนึ่งกระปุกนั้นมีส่วนผสมของโปรตีนประมาณ 14-25 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดและยี่ห้อ ซึ่งหางนมนั้นนอกจากจะนำมาใช้ทำเวย์โปรตีนแล้ว ยังนำมาทำเนยได้ด้วย มันเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตเนยแข็งหรือเคซีน และสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้หลายอย่างเวย์โปรตีนนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากกระบวนการสกัดและส่วนผสมอื่นๆ โปรตีนหางนมมักจะผลิตเป็นสินค้าประเภทอาหารเสริม ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาเพาะกายและกลุ่มผู้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ดังนั้นเราจะซื้อเวย์โปรตีนอย่างไรให้คุ้มค่ากับราคานั้นๆ เวย์โปรตีนนั้นมีมากมายหลายสูตรโดยส่วนมากเวย์โปรตีนชนิดเพิ่มน้ำหนักจะมีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดตในปริมาณมากซึ่งเวย์โปรตีนชนิดนี้มีส่วนผสมของไขมันซะส่วนใหญ่จึงไม่ทำให้มีมวลกล้ามเนื้อเท่าใดนัก ดังนั้นการซื้อเวย์แต่ละครั้งควรดูที่ส่วนผสมเช่น ปริมาณโปรตีนที่ได้รับ รวมถึงโปรตีนไอโวเลทซึ่งสกัดจากถั่วเหลืองและดูปริมาณของแอลคาเนีทีนในส่วนผสมด้วยซึ่งจะทำให้เวย์โปรตีนนั้นคุ้มค่ากับราคาและเงินที่เสียไป